Arkiv: Tomas Peterson

KIOSK: Om idrott och socialt entreprenörskap av Tomas Peterson & Katarina Schenker

I vårt samhälle finns barn som saknar gemenskap och trygghet, som saknar en värdegrund som de kan stå på i sitt framtida liv och som gör dem fria från droger, alkohol och ohälsa, och det finns barn som rör på sig för lite. Lars Antin och Tommy Karlsson ville göra något för dessa barn, och tillsammans skapade de KIOSK, som betyder KFUM Idrott Och Social Kunskap. De formade ett undervisningsinnehåll och ett pedagogiskt förhållningssätt som vänder sig till mellanstadieelever i Malmös innerstadsskolor. KIOSK, som befinner sig i gränslandet mellan att vara en idrottsförening och ett obligatoriskt skolämne, innebär att skolklasser har minst en lektionstimme varje vecka under ett läsår. Under varje lektion behandlas grundläggande kunskaper om kost och hälsa, sömn, träning, beteende och konsekvenser. Teori och praktik varvas, men med betoning på praktik och undervisning i idrottshallen; var fjärde gång sker undervisningen i klassrummet.

I boken analyseras KIOSK som ett exempel på verksamheter som definieras som socialt entreprenörskap, som korsar gränser mellan samhällets olika sektorer och där de sociala målen är jämförbara med statens mål för idrotten om demokrati, jämlikhet och integration, etc.

Boken är skriven av idrottsforskarna Tomas Peterson (Malmö högskola) och Katarina Schenker (Linnéuniversitetet). Peterson har bland annat utrett statens stöd till idrotten och Schenker har i olika sammanhang analyserat idrottsliga fostransmiljöer. Deras olika bakgrunder har möjliggjort förståelsen av KIOSK som socialt entreprenörskap.


Tomas Peterson & Katarina Schenker
KIOSK: Om idrott och socialt entreprenörskap
180 sidor sidor | September 2015
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsillustration KIOSKs officiella logotyp
ISBN 978-91-86980-66-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg av Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann & Jan Thavenius (red)

Detta är en vänbok till Olle Holmberg, chef för Lärarutbildningen i Malmö från 1998 till 2006. Det har varit händelserika år och Olle har varit en person med stark vilja att utveckla och förändra.

När Olle tillträdde sin tjänst fick han ta itu med att förbereda den nya lärarutbildning som kom att starta 2001. Det innebar ett intensivt arbete där alla engagerades. Vägledande för arbetet blev bland annat ett fördjupat samarbete med skolan och en förnyelse av innehållet. Till förändringarna hörde också en stor omorganisation av hela lärarutbildningen. I sin roll som chef för lärarutbildningen har Olle utvecklat en fördjupad dialog med skolans företrädare kring skolutveckling. Han var med i bildandet av det Regionala utvecklingsrådet. Något av det som Olle sett som mest angeläget för skolan och lärarutbildningen har varit att man söker sig samman för att stödja och utmana varandra i en dialog som utmärks av förtroende.

Under sitt yrkesliv har Olle samarbetat med ett stort antal personer och i en mängd olika frågor. I denna bok är det några av hans vänner som diskuterar en del av dessa frågor. Då visar sig ytterligare en sida av hans intressevärld – nämligen idrottens.


Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann
& Jan Thavenius 
(red)
Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg
207 sidor | Oktober 2006
Format 145×218 mm | Inb
Omslag Jan Thavenius & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-36-8


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.