Arkiv: Jyri Backman

Idrottens skatteregler – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är fil lic i idrottsvetenskap och utbildad idrottslärare. Han undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Institutionen för  idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), Idrottsjuridik – en introduktion (idrottsforum.org 2007), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok om idrottens skatteregler har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av det regelverk som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Idrottens professionalisering och kommersialisering har inneburit att samhällets regler och normer fått en allt större betydelse för idrottsrörelsens organisationer. Inte minst har idrottsföreningars ekonomiska förehavanden blivit mer komplexa, och därmed har behovet av kunskaper om skatterätten och närliggande områden blivit påtagligt.

Ambitionen med denna bok har varit att skapa ett pedagogiskt undervisningsunderlag för utbildningar som omfattar idrottens affärer, skatter och deklarationer. Boken fungerar dessutom som handbok för alla de som arbetar med idrottsrelaterade skattefrågor, för föreningsaktiva och alla andra intresserade.

Idrottens skatteregler – en introduktion ger läsaren en överskådlig introduktion och vägledning till idrottens skatteregler, och utgör ett viktigt komplement till författarens tidigare utgivna Idrottsjuridik – en introduktion.

quote/…/ Många idrottsföreningar har de senaste 10-15 åren vuxit sig allt större och gått ifrån hobbyverksamhet till – i många fall – omsättningar på hundratusentals kronor. /…/ Detta är en hand- och lärobok för att kunna utbilda de ansvariga inom föreningarna i skatt och ekonomi. Efter en ingående introduktion om vårt skattesystem och vad som i stort gäller för ideella föreningar fördjupar man sig i skatter och sociala avgifter, kontrolluppgifter m.m. I globaliseringens tidevarv gör man också en internationell utblick över skattereglerna inom framförallt de europeiska länderna. Fylliga käll- och referensförteckningar, hänvisningar till rättsfall samt bilagor med fördjupningstexter kompletterar. Boken fyller ett viktigt tomrum när idrott och lek alltmer blir till allvar med en ekonomisk verklighet där det inte längre räcker med handkassa och voteringshäfte. /…/ (Hasse Anderberg i BTJ-häftet)


Jyri Backman
Idrottens skatteregler – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
89 sidor | September 2008
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-04-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrottsjuridik – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok i idrottsjuridik har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Traditionellt är idrotten en fritidsverksamhet som bygger på ideellt engagemang. Idrottens autonomi bygger på de demokratiska värderingar som styr vårt samhälle och förväntas utövas och organiseras utifrån denna värdegrund. I takt med idrottens kommersialisering har förutsättningarna förändrats, vilket leder till att samhällets regler och normer får en allt viktigare funktion. Elitidrotten blir i allt högre grad styrd av det juridiska regelverket. Här kan vi tala om idrottsjuridik som en egen disciplin. Idrotten, vår största folkrörelse, utövas till största delen som motions-, barn- och ungdomsidrott. I dessa idrottsliga sammanhang är inte idrottsjuridik avgörande på något sätt; men juridikens betydelse bör inte underskattas när det handlar om den professionella idrotten. Boken introducerar läsaren till vissa utvalda rättsområden inom idrottsjuridikens värld och är tänkt att fungera som ett undervisningsunderlag för utbildningar som hanterar idrottens organisering och reglering, för föreningsaktiva, och för alla andra intresserade.

Jyri Backmans bok fyller en djupt känd lakun inom svensk idrottsjuridik, och från flera idrottsutbildningar i landet har intresse uttryckts för att använda boken som kurslitteratur.

”Denna välskrivna och pedagogiskt upplagda bok behandlar allt inom lagstiftningen som är relevant för idrotten. /…/ Här finns kommenterade exempel på idrottsrelevanta domar inom olika områden och en samling bilagor med utdrag ur lagstiftningen med exempel på anställningsavtal, spelaravtal, hockeyavtal samt en omfattande litteraturförteckning. /…/ Boken är avsedd som undervisningsunderlag för idrottsutbildningar och som handbok för idrottsföreningar. Den kan med fördel användas som referenslitteratur.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 1 2008.

Klicka här och ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckningen.


jyri-backmanJyri Backman
Idrottsjuridik – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
134 sidor | Oktober 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-01-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com eller Bokus.com!