Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser av Bengt Sjöström

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldigt. För det första skrev Bengt Sjöström en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där materialet till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica,  en diagnos han tidigare stött på när han sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision enligt Sjöströms egen referensram, då de patienter han undersökte i Växjö ofta hade missbruk som andradiagnos. Det vill säga, patienterna han studerade hade en dubbeldiagnos, som visade sig vara mera regel än undantag.

När Sjöström började med psykiatristudier 1967 debatterades persona pathologica intensivt i populär- och fackpress, men då under diagnosens kritiserade ordform: psykopati. Författaren har nu retrospektivt kunnat konstatera att varje tid har haft sitt topic i psykiatrin. Han debuterade när psykopatidiagnosen debatterades. Senare kom borderline personality state att bli diskuterat i fackpress och kanske framför allt blev den en container dit man skickade patienter som vägrade uppträda såsom läroböckerna föreslog. Exemplen på historiska debatter i psykiatrin kan göras oändlig.

Överhuvudtaget har Sjöström genom åren kunnat konstatera att patienter är oförskämda nog att uppträda eller visa upp en symptomflora som alls inte stämmer med läroböckernas idealpatienter. Han har tagit detta ad notam och skrivit denna bok utifrån många olika perspektiv, det vill säga såsom diagnosen psykopati historiskt gestaltat sig. Detta har inte hindrat honom att försöka göra en uppsummering där han presenterar ett symptomschema i slutkapitlet; detta försök bär jag själv ansvaret för.


Bengt Sjöström
Psykopatisk personlighetsstörning
och några närliggande diagnoser
119 sidor | November 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-32-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.