Landskronapågens äventyr: Idé möter verklighet i ungdomsprojekt av Carina Sjöholm

Det här är en bok om ett stort ungdomsprojekt i Landskrona. Våren 1987 utmynnade projektet i en musikteaterföreställning, ”Landskronapågen i Afrika”.  Men Landskronapågen ifråga – Fredrik Wierth som en gång i tiden for till Afrika för att söka lyckan – är ändå inte huvudpersonen i boken. Bakom arbetet med teater- och musikintresserade ungdomar avtecknar sig några andra aktörer, nämligen de kommunala förvaltningarna. Deras samarbete med ungdomsprojektet och de lärdomar som bägge parter kan dra av den gångna tiden granskas av etnologen Carina Sjöholm. Hon har intervjuat ungdomar som deltog hela tiden, sådana som hoppade av och sådana som ramlade in i slutskedet. Hon har också talat med projektledarna, olika representanter för kommunens förvaltningar m fl.

”Av föreliggande rapport har vi redan lärt oss mycket om hur man måste passa för varandra när/om man går in i ett samarbete.”
Ur förordet av Margareta Alin,dåvarande kulturchef i Landskrona.

”Motsättningarna mellan i- och u-länder i mitten av 1800-talet och en skånepågs fantastiska liv på en ö i Indiska oceanen bildar stommen i ett stort teaterprojekt – Landskronapågen. Professionella teaterarbetare från riksbekanta Skånska teatern arbetar tillsammans med ungdomar i Landskrona. Syftet med projektet har varit att stärka kulturlivet i allmänhet och ungdomars delaktighet i synnerhet. Förf har gjort en initierad beskrivning av hur arbetet med föreställningen fortskred under åren 1984 till 1987. Någon egentlig utvärdering av projektet är det dock inte. Det blir därför inte riktigt möjligt att veta om de uppsatta målen har förverkligats eller ej. Det hade varit en hjälp för läsare utan erfarenhet av denna typ av projekt om förf hade gjort egna reflektioner. Helhetsintrycket av boken är dock mycket tilltalande, och den kan med lite arbete från läsaren mycket väl leda till fördjupad kunskap i ämnet.”
Kenneth Westin, Bibliotekstjänst

”Landskronapågen hette ett stort kulturprojekt för ungdomar som drevs i Landskrona 1984-1987. Det mynnade ut i en stor musikteaterföreställning sommaren 1987: ”Landskronapågen i Afrika”. I den stod över 80 personer på scenen /…/ Etnologen Carina Sjöholm följde arbetet från november 1986 och presenterar det nu i boken Landskronapågens äventyr. Det är en fyllig och intressant rapport om kulturarbete på basplanet. Trots att Carina Sjöholm – med rätta – är mycket entusiastisk inför Landskronapågen, pekar hon också på att projektet inte lyckades fullfölja alla sina ambitioner i projektet under kortare eller längre perioder.”
Sign KH i entré

CARINA SJÖHOLM är idag docent och universitetslektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.


Carina Sjöholm
Landskronapågens äventyr: Idé möter verklighet i ungdomsprojekt
142 sidor sidor | September 1988
Format 170×240 mm | Hft, ill.
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-03-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.