Bidrag för jobb: Arbetsgivares perspektiv på anställningsstöd av Ann-Mari Sellerberg

Statligt stöd till arbetsgivare för att anställa arbetssökande har genom tiderna haft olika namn. När denna undersökning gjordes kallades de bland annat nystartsjobb, instegsjobb och lönebidrag. Bidragsformerna har ständigt diskuterats och reformerats. Kvantitativa effektundersökningar om hur flest sökande kommer i arbete är vanliga. Denna bok har en annan ingång. Här återges material från mer djupgående intervjuer med arbetsgivare som hade anställda med bidrag. Boken beskriver vad de tycker om bidragssystemet, deras relationer till Arbetsförmedlingen, hur de anställda rekryteras samt hur de ser på den misstro som omgivningen inte sällan riktar mot dem. I grunden handlar arbetsgivarnas resonemang om den moral som gäller för hur statliga pengar används.


ANN-MARI SELLERBERG är professor emerita i sociologi vid Lunds universitet, och har bland annat gjort flera studier inom handeln.


Ann-Mari Sellerberg
Bidrag för jobb
Arbetsgivares perspektiv på anställningsstöd
Bokbox Förlag
133 sidor | Mars 2020
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsillustration Stina Persson, www.stinapersson.com
ISBN 978-91-86980-72-6


Beställ boken från dun lokala bokhandlare, från Bokus.se, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.