Environmental Psychology and the Sporting Space by Kirsten Kaya Roessler

Kirsten Kaya Roessler disputerade 1996 på anhandlingen Gestalttherapie und Geschichte. Brüche in der deutschen Erzähltradition (Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen), och har därutöver en imponerande publikationslista med böcker och artiklar inom psykologiämnet, och på senare tid med en markant inriktning på idrottspsykologi, till exempel Sport und Schmerz: Ein sportpsychologischer Ansatz zur Schmerzforschung (Immenhausen: Prolog Verlag 2004) och antologin New Approaches to Sport and Exercise Psychology (med Reinhardt Stelter; Oxford: Meyer & Meyer, 2004). 2003 publicerade hon Arkitekturpsykologi – idrætsrum som med- eller modspiller, som nu utkommer i engelsk översättning på idrottsforum.orgs förlag, Environmental Psychology and the Sporting Space. Kirsten Kaya Roessler är professor i vid Institut for Psykologi, Syddansk Universitet i Odense.

Hur påverkas vi när vi går in i en byggnad för att utöva idrott eller anna form av fysisk aktivitet? Är idrottsrummet en medspelare, eller upplevs det som en motståndare? Bakom dessa ytligt sett enkla frågor finns en komplex problemställning som kräver kunskap om både arkitektur och psykologi. I sin bok belyser Roessler arkitektur och idrottsbyggnader utifrån ett psykologiskt perspektiv. Faktorer som ljus, färger, ljud, värme, ventilation och inredning stimulerar våra sinnen och har stor betydelse för hur vi mår och hur vi presterar. Men de individuella skillnaderna är stora, och psykologiska insikter kan inte alltid appliceras på idrottens rum och platser. Även om man vet att människan mår väl av dagsljus kan det vara besvärande när man spelar badminton eller volleyboll i en hall med mycket naturligt ljus. Det gäller att hitta eller skapa balans mellan behov och funktionella krav. Behov handlar inte enbart om det funktionella eller om välbefinnande. Vi behöver också känna trygghet, klarhet, identitet och avskildhet i de idrottsbyggnader där vi tillbringar så mycket tid. Environmental Psychology and the Sporting Space ger inga färdiga lösningar, men sammanfattar vad psykologin lär oss om arkitekturens betydelse för människans upplevelser, reaktioner och interaktion. Derutöver får läsaren ett bra arbetsredskap i form av en checklista med de punkter som måste beaktas när målet är att skapa idrottsarkitektur som främjar alla sinnesupplevelser.

How are we affected by buildings and environments? Do we react to them or interact with them? Behind these apparently simple questions is a complex research area that requires knowledge about both environment and psychology. In this book, Kaya Roessler (MSc Psych., Ph.D.) sheds light on the subject of architecture and sports facilities, mainly from a psychological perspective. Factors such as light, colour or sound stimulate our senses and are very important to our performance and well-being. Individuals differ considerably and insights from psychology cannot always easily be applied to sport environments. The key is to balance human needs and functional requirements. Human needs are not just about the functions and comfort of an environment, but also about experiencing security, identity and privacy. Environmental psychology – and the Sporting Space does not provide ready solutions, but summarises what psychology can tell us about architecture’s importance to human experience, responses and interaction. Kirsten Kaya Roessler, PhD and MSc in Psychology is Professor at the University of Southern Denmark.


kirsten-kaya-roessler2Kirsten Kaya Roessler
Environmental Psychology and the Sporting Space
Bokförlaget idrottsforum.org
52 sidor | Oktober 2007
Format 200×270 mm | hft, 57 ill, varav 42 i fyrfärg
Omslag Anne von Holck
Omslagsfoto Polfoto
ISBN 978-91-85645-02-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.