Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner av Jan Petersson

I dagens debatt kring den offentliga sektorn uttalas ofta behovet av att på ett medvetet sätt prioritera mellan insatser när resurserna inte räcker till. Det gäller också i hög grad socialtjänsten – dess inriktning och innehåll.

I sin nya bok undersöker Jan Petersson hur prioriteringar inom den kommunala socialtjänsten tar form i åtta kommuner, med äldreomsorgen i fokus. Bilden som tonar fram är komplex och formas primärt av relationen mellan staten och kommunerna och mellan politiker och tjänstemän i de specifika kommunerna, samt av medborgarnas lokala opinionsyttringar.

Författaren driver tesen att vi bevittnar en process där prioriteringar inom den kommunala välfärdspolitiken i allt mindre grad är ideologiskt betingade, och istället får en alltmer administrativ framtoning.

JAN PETERSSON är professor i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar. Hans forskningsområde är socialpolitik med internationella utblickar. Denna bok är en slutredovisning av ett forskningsprojekt finansierat av FAS.


Jan Petersson
Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner
244 sidor | Oktober 2006
Kalmar Studies in Sociology and Social Work | One
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson

ISBN 978-91-86980-35-1


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.