”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation”: Doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin av Marcus Persson & Susanna Persson

Författarna redogör här för resultatet av ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. I seminarier och individuella samtal diskuterades frågor kring avhandlingsarbete, artikelskrivande och universitetsvärldens genusstrukturer. Bakgrunden till projektet är bortfallet av kvinnliga forskare inom akademin – ett fenomen känt som ”leaky pipe”.

Utvärderingen utgår från doktorandernas upplevelser av jämlikhetsprojektet. Detta inifrånperspektiv kastar ljus över hur yngre forskare ser på sin tillvaro och framtid inom universitetet, samt varför utsorteringen av kvinnor inom akademin fortsätter att vara ett problem

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Projektet avrapporteras också i Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet.


Marcus Persson & Susanna Persson
”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation”: Doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin
82 sidor | December 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-41-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.