Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning av Sven-Erik Olsson

Åtminstone fram till slutet av 1980-talet gick utvecklingen på lagstiftningens område mot ökad jämställdhet och därmed ökad jämlikhet i samhället. Denna utveckling är i den vetenskapliga debatten och i folkmun intimt knuten till välfärdssamhället. Ett viktigt tema i denna bok är hur havandeskapspenningen är förbunden med denna utveckling. Detta angrips genom en studie av lagstiftningsprocess och tilllämpning.

Viktiga frågor i boken är hur lagstiftare, försäkringskassor, arbetsgivare och kvinnor bedömer påfrestningar i arbetet, vilka kvinnor som söker respektive beviljas havandeskapspenning, om försäkringskassorna tar hänsyn till individuella faktorer som påverkar kvinnans möjlighet att fortsätta arbeta under hela graviditeten, samt om mäns och kvinnors värderingar av påfrestningar i arbetet skiljer sig åt. Finns det ett begränsande patriarkat? Hur ser det ut? Hur går försäkringskassorna till väga när de fattar beslut?

SVEN-ERIK OLSSON är numera universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad. Kvinnor i arbete och reproduktion är hans doktorsavhandling i rättssociologi från Lunds universitet.


Sven-Eriks Olsson
Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning
234 sidor | Augusti 1993
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym IV
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-13-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.