Hasselapedagogiken: Förändring eller anpassning? av Ingela Kåhl

Den svenska drogpolitiska debatten är mycket en debatt om narkomanvården. En avgörande fråga gäller tvång och frivillighet inom missbrukarvården, och i centrum för den debatten står hasselarörelsen och dess speciella pedagogik.

Denna bok undersöker hasselapedagogiken ur ett rättssociologiskt perspektiv. På basis av ett antal djupintervjuer med tidigare och nuvarande kollektivmedlemmar diskuterar socialpedagogen Ingela Kåhl, som bland annat har erfarenhet av arbete bland missbrukare inom socialtjänst occh kriminalvård, hasselapedagogiken och dess starka inslag av paternalism, repression och manipulation. Leder hasselas metoder till verklig förändring eller blott till en anpassning till idag rådande auktoritetsförhållanden?

INGELA KÅHL heter idag Ingela Kolfjord och är FD i rättssociologi och docent i socialt arbete. Hon är verksam som universitetslektor vid Malmö högskola.


Ingela Kåhl
Hasselapedagogiken: Förändring eller anpassning?
87 sidor | Maj 1989
Format 130×200 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-04-7


SLUTSÅLD