Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft av Christina Johansson

Migrations- och flyktingpolitik har blivit viktiga frågor i vår tid. Sverige framställs ofta som ett föregångsland på det migrations- och flykting­politiska området. Men Sverige är en nationalstat som liksom många andra bedriver en reglerad invandring. Detta innebär att vissa migranter utestängs från möjligheten att stanna i Sverige. Christina Johansson undersöker här hur relationen mellan stat, nation och migrationspolitik gestaltar sig i en svensk kontext, från 1960-talets till 1990-talets mitt. Författaren fångar upp olika politikområden, som arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och återvandring.
Hur skriver och talar olika inflytelserika statliga aktörer om migranter, migrationspolitik och Sverige? Vilken betydelse har diskurserna för migrationspolitikens utformning?

En övergripande slutsats är att migranterna kategoriseras i nationella grupper och att vissa grupper pekas ut som svårintegrerade och hemmahörande någon annanstans än i Sverige. Vid periodens slut är det företrädesvis grupper som på olika sätt kan förknippas med islam som särbehandlas.

CHRISTINA JOHANSSON är universitetslektor vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö högskola. Detta är hennes doktorsavhandling.


Christina Johansson
Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft
282 sidor | December 2005
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-34-4


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.