Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg av Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann & Jan Thavenius (red)

Detta är en vänbok till Olle Holmberg, chef för Lärarutbildningen i Malmö från 1998 till 2006. Det har varit händelserika år och Olle har varit en person med stark vilja att utveckla och förändra.

När Olle tillträdde sin tjänst fick han ta itu med att förbereda den nya lärarutbildning som kom att starta 2001. Det innebar ett intensivt arbete där alla engagerades. Vägledande för arbetet blev bland annat ett fördjupat samarbete med skolan och en förnyelse av innehållet. Till förändringarna hörde också en stor omorganisation av hela lärarutbildningen. I sin roll som chef för lärarutbildningen har Olle utvecklat en fördjupad dialog med skolans företrädare kring skolutveckling. Han var med i bildandet av det Regionala utvecklingsrådet. Något av det som Olle sett som mest angeläget för skolan och lärarutbildningen har varit att man söker sig samman för att stödja och utmana varandra i en dialog som utmärks av förtroende.

Under sitt yrkesliv har Olle samarbetat med ett stort antal personer och i en mängd olika frågor. I denna bok är det några av hans vänner som diskuterar en del av dessa frågor. Då visar sig ytterligare en sida av hans intressevärld – nämligen idrottens.


Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann
& Jan Thavenius 
(red)
Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg
207 sidor | Oktober 2006
Format 145×218 mm | Inb
Omslag Jan Thavenius & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-36-8


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.