Andersson, Erik Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande (2020) ISBN 978-91-85645-30-5

Backman, Jyri Idrottsjuridik – en introduktion (2007) ISBN 978-91-85645-01-5

Backman, Jyri Idrottens skatteregler – en introduktion (2008) ISBN 978-91-85645-04-6

Bladh, Greta Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture (2020) ISBN 978-91-85645-31-2

Book, Karin & Bo Carlsson Idrott och city-marketing Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 6 (2008) ISBN 978-91-85645-05-3

Carlsson, Bo Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 7 (2009) ISBN 978-91-85645-06-0

Dahlén, Peter Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 21 (2016) ISBN 978-91-85645-19-0

Damm, Margareta Katt bland hermeliner: Örebrogymnastiken utmanar Linggymnastiken under mellankrigstiden Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 42 (2023) ISBN 978-91-85645-33-6

Eichberg, Henning, Lis Engel & Helle Winther (red) Tæt på kroppen (2013) ISBN 978-91-85645-12-1

Hafen, Niklas En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 24 (2016) ISBN 978-91-85645-24-4

Havelund, Jonas, Lise Joern & Kristian Rasmussen (red) Fotboll och huliganism i Skandinavien Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 8 (2010) ISBN 978-91-85645-10-7

Hedenborg, Susanna Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv (2008) Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 5, ISBN 978-91-85645-03-9

Hellborg, Anna Maria ”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet (2019) Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 30, ISBN 978-91-85645-28-2

Hellström, John S. Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag Malmö Studies in Sport Sciences Vol. 15 (2014) ISBN 978-91-85645-15-2

Hjelm, Jonny Idrott, tävling och allvar: En kritisk granskning av svensk idrottsforskning Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 18 (2015) ISBN 978-91-85645-18-3

Janzon, Bode Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 22 (2016) ISBN 978-91-85645-22-0

Jönsson, Kutte Idrottsfilosofiska introduktioner: Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 4 (2007) ISBN 978-91-85645-00-8

Mattsson, Torun Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 23 (2016) ISBN 978-91-85645-23-7

Melkersson, Mattias Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 25 (2017) ISBN 978-91-85645-25-1

Nybelius, Marit Stub Förhandling pågår: En studie av internationella skidförbundets (FIS) medialisering (2020) ISBN 978-91-85645-29-9

Roessler, Kirsten Kaya Environmental Psychology and the Sporting Space (2007) ISBN 978-91-85645-02-2

Rönnbäck, Julia Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 20 (2015) ISBN 978-91-85645-21–3

Stark, Tobias Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920–1972 Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 9 (2010) ISBN 978-91-85645-08-4

Sund, Bill Backe upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 12 (2012) ISBN 978-91-85645-13-8

Sund, Bill Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 16 (2015) ISBN 978-91-85645-16-9

Sund, Bill Makt och antidoping: Den svenska cykelsportens kamp i ett modernhistoriskt och internationellt perspektiv Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 33 (2019) ISBN 978-91-85645-26-8

Tolvhed, Helena & David Cardell (red) Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur Malmö Studies in Sport Sciences, Vol. 10 (2011) ISBN 978-91-85645-11-4

Yttergren, Leif Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1888–1995 Malmö Studies in Sport Sciences Vol 11 (2012) ISBN 978-91-85645-14-5

Åkesson, Joakim Idrottens akademisering: Kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning (2010) ISBN 978-91-85645-09-1