Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv av Susanna Hedenborg

Susanna Hedenborg disputerade 1997 i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och blev docent i ekonomisk historia år 2004 vid Uppsala universitet. Hon har intresserat sig för barndomshistoria och avhandlingen hette Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm. Hon har även studerat spädbarnsvård i Stockholm 1750–1850. Denna studie presenteras i boken Spädbarnsvård i stagnationens Stockholm 1750–1850 (2004). Sedan 2003 har Susanna Hedenborg bedrivit en studie om galoppsportens historia i Sverige under 1900-talet. Resultat från studien har publicerats i internationella och svenska tidskrifter, och presenteras slutgiltigt i hennes nya bok på idrottsforum.orgs förlag, Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv.

Gröna gräsmattor, vackra hattar, kostymer och champagneglas är vanliga bilder när galoppsporten skildras i filmens värld. De välklädda damerna och herrarna håller sällan i stirriga hästar. Inte heller mockar de. Samtidigt är hästarnas skötsel nödvändig om tävlingen ska bli av, och några måste göra jobbet. I Arbete på stallbacken presenteras galoppsportens nittonhundratalshistoria. Arbetet på stallbacken är i fokus utifrån genus- och generationsperspektiv. Hur ser arbetet ut? Vem – kvinnor och män, vuxna och barn – arbetar med vad? Vad i arbetets villkor och organisering är konstant och vad är föränderligt? Hästsport har hittills, trots det stora intresset för sporten i dagens Sverige, uppmärksammats i mycket liten utsträckning av historisk och idrottshistorisk forskning. Därför är Susanna Hedenborgs nya bok, som vänder sig till såväl studerande på högskola och universitet som en historieintresserad allmänhet och den hästintresserade i synnerhet, ett välkommet bidrag till hästsportens och speciellt galoppsportens historia.

”Det här är en bok om arbetet på stallbacken ur ett historiskt perspektiv. En del har förändrats inom hästsporten under de senaste femtio åren. Inte minst har kvinnor kommit att få en allt större roll. Trots att boken handlar mycket om förr i tiden tror jag att dagens hästskötare, arbetsryttare, lärlingar, jockeyer och tränare kommer att känna igen sig. Själva arbetet runt hästen är ganska oförändrat och, precis som för femtio år sedan, började många av dem som håller på med hästar idag redan som barn i stallet. I boken har jag valt att berätta mer om det vardagliga lunket på stallbacken än om de fantastiska ögonblicken på tävlingsbanan. Inte för att dessa ögonblick är oviktiga om man vill berätta galoppsportens historia, utan för att jag har varit mer intresserad av att förstå varför människor har valt och väljer att arbeta med och runt hästen i alla väder, varje dag året runt.” (Ur författarens förord)

quote/…/ [D]enna idrottshistorik, som på ett lättfattligt sätt kombinerar deskriptiva inslag med teoribildning, bygger på djupintervjuer och källmaterial. Här skildras de som arbetar med galopphästar: hästskötarna, ryttarna, galopptränarna, barnarbetarna. Vi får veta mycket om arbets- och lönevillkor, hur kvinnorna och de professionella gör sitt intåg efter att de ridande officerarna försvunnit, attityder till kön och klass, obetalt stallarbete av de unga som gillar djuren. …intressant för den historiskt intresserade galoppentusiasten och arbetet tecknar konturerna av viktig forskningsinriktning. (Stig-Lennart Godin, ut BTJ-häfte 11 2008)

Ladda ner en pdf-fil med inledningskapitlet.

Ladda ner en pdf-fil med metodkapitlet.


Susanna Hedenborg
Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 5
212 sidor | April 2008
Format 145×218 mm | Hft, ill.
Omslag Nina von Rüdiger
ISBN 978-91-85645-03-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.