En teori om tolerans av Anders Hansson

Det är vanligt att ”tolerans” uppfattas som något enbart positivt. Men tolerans är inte alltid önskvärt. Vad menas egentligen med tolerans? Vem är tolerant? Vad tolereras? Varför? En teori om tolerans syftar till att klargöra begreppets innebörd genom att undersöka formella aspekter, såsom dess omfång och logiska struktur. Dessutom undersöks tolerans i relation till rationalitet och moraliska skäl samt grundläggande begrepp som jämlikhet, rättigheter, friheter och rättfärdigande. Resonemanget utmynnar i en en teori om tolerans som förhoppningsvis kan lösa några av de problem vi dagligen ställs inför.

ANDERS HANSSON har studerat praktisk filosofi i Stockholm och har tidigare skrivit om tolerans i svenska och internationella filosofitidskrifter.


Läs innehållsförteckning och inledningskapitlet i denna pdf-fil!


quote”Anders Hansson har skrivit en både lättillgänglig och stringent introduktion till den filosofiska diskussionen om tolerans. /…/ Varför är det då viktigt med en teori om tolerans? Därför att frågan ställs på sin spets i ett modernt, pluralistiskt och demokratiskt samhälle där människor med olika bakgrunder måste visa tolerans för att samexistera. /…/ Även om svaren är provisoriska ges här god vägledning i en högst praktisk fråga för demokratiska samhällen.” David Björklund i BTJ-häftet nr 12 2008.


Anders Hansson
En teori om tolerans
162 sidor, | Mars 2008
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Anders Hansson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-38-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.