Medborgarskap i brytningstid: Funktionshinder, makt och nätverk av Kerstin Gynnerstedt & Barbro Blomberg

Personer med egna erfarenheter av funktionshinder står i fokus för denna bok. Olika perspektiv och infallsvinklar på välfärd, arbete och bemötande liksom handikapporganisationernas roll behandlas. Utgångspunkten är teorier kring socialt medborgarskap, makt och nätverk. Boken bygger på kunskaper från intervjuer med såväl personer med funktionshinder som handläggare och företrädare för handikapporganisationer.

Boken vänder sig till verksamma inom handikapprörelsen, politiker, tjänstemän och alla andra som är berörda av handikappfrågor. Den är även avsedd att användas i kurser i socialt arbete, handikappvetenskap och offentlig förvaltning, samt i fortbildnings- och vidareutbildningssammanhang.

KERSTIN GYNNERSTEDT är socionom, fil dr i statsvetenskap och docent i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. BARBRO BLOMBERG är socionom och universitetsadjunkt i socialt arbete vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö


Kerstin Gynnerstedt & Barbro Blomberg
Medborgarskap i brytningstid: Funktionshinder, makt och nätverk
119 sidor | December 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-33-7


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Bokus.com, eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.