Jag slutar! Individuell konfliktlösning i arbetslivet av Kjell E. Eriksson

Varför säger en arbetstagare upp sig och väljer arbetslöshet? Varför ökar antalet slutare? Vad vill dessa människor ha sagt med sin tysta protest? I denna bok redovisas en undersökning av 5.000 slutare från två tidsperioder. Genom enkät- och intervjuundersökningar har det relativt nya fenomen inom svenskt arbetsliv som frivilligt slutande är kartlagts och analyserats.

Den bild som framträder av slutarnas motiv för uppsägning är både ljus och mörk. Den berättar om tunga och ohälsosamma arbetsmiljöer, och stress och trakasserier. Men den berättar också om en begynnande attitydförändring bland arbetstagarna, som låter oss ana att kraven på humana arbetsmiljöer och rättvisa arbetsvillkor kommer att ställas med större tyngd i framtiden.

KJELL E. ERIKSSON är numera redaktör för online-tidskriften idrottsforum.org. Jag slutar! är hans doktorsavhandling.


Kjell E. Eriksson
Jag slutar! Individuell konfliktlösning i arbetslivet
231 sidor | Maj 1991
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym II
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-08-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Bokus.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.