Arkiv: Psykiatri

Psykiatri i kris inför 2010–talet: Några essäer med fokus på ungdomar i behov av psykiatrisk hjälp av Bengt Sjöström, Helena Karlsson & Eva Olausson

Boken är uppbyggd av ett antal tämligen fristående essäer, där den inledande essän försöker förklara den sedan 1850/1860-talet i Sverige framväxande psykiatriska vetenskapen. De rationaliserande eliterna i samhället var de första som tolkade egendomligt beteende som psykisk sjukdom. Inte minst förhöll sig prästerna aktiva när irrationellt beteende skulle tolkas som psykiatriska avvikelser. Självmordet och alkoholism (som kan ses som ett utdraget självmord) behandlas i separata essäer.

När det gäller självmord ser författaren tillbaka på debatten under 1970- och 1980-talen. Denna debatt har stora likheter med dagens debatt. När det gäller fenomenet alkohol betonas dess viktiga samhälleliga roll. Det avslutande kapitlet om alkoholberoende och alkoholabstinens är bokens mest pedagogiska avsnitt och författat av Helena Karlsson och Eva Olausson, specialistsjuksköterskor i psykiatri med inriktning mot missbruk. Boken vänder sig alltså till utbildningar i psykiatri och missbruksvård, men den kan även finna sin användning inom vårdetik.

BENGT SJÖSTRÖM är universitetslektor och legitimerad sjukskötare inom psykiatri. HELENA KARLSSON är legitimerad sjuksköterska med psykiatrisk specialkompetens. EVA OLAUSSON är legitimerad sjuksköterska med psykiatrisk specialkompetens.


IdiotenBengt Sjöström, Helena Karlsson & Eva Olausson
Psykiatri i kris inför 2010–talet: Några essäer med fokus på ungdomar i behov av psykiatrisk hjälp
153 sidor | Mars 2010
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-51-1


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Panik i psykiatrin: Exemplet rättspsykiatri av Bengt Sjöström

Denna bok tar sin utgångspunkt i 1960-talets inhysning av närmare 40­­ 000 patienter i mentalvården. Under de senaste 40 åren har nästan 90 procent av platserna bantats bort. Denna anorexiakur har som komplikation haft både en intern panik och en extern mediepanik. Snart sagt varje våldsbrott i Sverige har förklarats med avhospitaliseringen.

I boken görs en annan analys genom att peka på att våldsbrott under ”den stora inlåsningen” var lika vanliga som nu. Först görs en närmast självbiografisk studie av mentalvården på 1960-talet. Därpå anförs två mord med åtföljande domar som skedde på S:ta Maria sjukhus 1968 och 1972. Psykiatriutredningen som togs av en nästan enhällig riksdag 1995 diskuteras liksom Sara Svenssons rättspsykiatriska diagnos i det riksbekanta Knutbydramat som kölhalades massmedialt 2004. Avslutningsvis förespråkas en avskaffning av svensk rättspsykiatri mot bakgrund av hur den utvecklats under 2000-talets första decennium.

BENGT SJÖSTRÖM är universitetslektor och fil dr i medicinsk sociologi. Han har därtill mer än 40 års erfarenhet som leg. sjuksköt. i framförallt psykiatrisk vård.


IdiotenBengt Sjöström
Panik i psykiatrin: Exemplet rättspsykiatri
130 sidor | April 2009
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-45-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser av Bengt Sjöström

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldigt. För det första skrev Bengt Sjöström en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där ”materialet” till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica,  en diagnos han tidigare stött på när han sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision enligt Sjöströms egen referensram, då de patienter han undersökte i Växjö ofta hade missbruk som andradiagnos. Det vill säga, patienterna han studerade hade en dubbeldiagnos, som visade sig vara mera regel än undantag.

När Sjöström började med psykiatristudier 1967 debatterades ”persona pathologica” intensivt i populär- och fackpress, men då under diagnosens kritiserade ordform: psykopati. Författaren har nu retrospektivt kunnat konstatera att varje tid har haft sitt ”topic” i psykiatrin. Han debuterade när psykopatidiagnosen debatterades. Senare kom ”borderline personality state” att bli diskuterat i fackpress och kanske framför allt blev den en container dit man skickade patienter som vägrade uppträda såsom läroböckerna föreslog. Exemplen på historiska debatter i psykiatrin kan göras oändlig.

Överhuvudtaget har Sjöström genom åren kunnat konstatera att patienter är oförskämda nog att uppträda eller visa upp en symptomflora som alls inte stämmer med läroböckernas idealpatienter. Han har tagit detta ad notam och skrivit denna bok utifrån många olika perspektiv, det vill säga såsom diagnosen psykopati historiskt gestaltat sig. Detta har inte hindrat honom att försöka göra en uppsummering där han presenterar ett symptomschema i slutkapitlet; detta försök bär jag själv ansvaret för.


Bengt Sjöström
Psykopatisk personlighetsstörning
och några närliggande diagnoser
119 sidor | November 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-32-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.