Idrottsjuridik – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok i idrottsjuridik har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Traditionellt är idrotten en fritidsverksamhet som bygger på ideellt engagemang. Idrottens autonomi bygger på de demokratiska värderingar som styr vårt samhälle och förväntas utövas och organiseras utifrån denna värdegrund. I takt med idrottens kommersialisering har förutsättningarna förändrats, vilket leder till att samhällets regler och normer får en allt viktigare funktion. Elitidrotten blir i allt högre grad styrd av det juridiska regelverket. Här kan vi tala om idrottsjuridik som en egen disciplin. Idrotten, vår största folkrörelse, utövas till största delen som motions-, barn- och ungdomsidrott. I dessa idrottsliga sammanhang är inte idrottsjuridik avgörande på något sätt; men juridikens betydelse bör inte underskattas när det handlar om den professionella idrotten. Boken introducerar läsaren till vissa utvalda rättsområden inom idrottsjuridikens värld och är tänkt att fungera som ett undervisningsunderlag för utbildningar som hanterar idrottens organisering och reglering, för föreningsaktiva, och för alla andra intresserade.

Jyri Backmans bok fyller en djupt känd lakun inom svensk idrottsjuridik, och från flera idrottsutbildningar i landet har intresse uttryckts för att använda boken som kurslitteratur.

”Denna välskrivna och pedagogiskt upplagda bok behandlar allt inom lagstiftningen som är relevant för idrotten. /…/ Här finns kommenterade exempel på idrottsrelevanta domar inom olika områden och en samling bilagor med utdrag ur lagstiftningen med exempel på anställningsavtal, spelaravtal, hockeyavtal samt en omfattande litteraturförteckning. /…/ Boken är avsedd som undervisningsunderlag för idrottsutbildningar och som handbok för idrottsföreningar. Den kan med fördel användas som referenslitteratur.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 1 2008.

Klicka här och ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckningen.


jyri-backmanJyri Backman
Idrottsjuridik – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
134 sidor | Oktober 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-01-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Bokus.com! Eller från förlaget på bokbox@infografen.com.


1 Trackback / Pingback

  1. Idrottens skatteregler – en introduktion av Jyri Backman | Bokbox Förlag

Kommentarerna är stängda.