Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande av Erik Andersson

Vilken påverkan har vuxna på barn och ungdomar under match? Hur kan tävling bli mer lärande, utvecklande, glädjefull och trygg för alla deltagare? Vilka är de stora barnrättsliga utmaningarna och hur kan de hanteras?

Hur vuxna förhåller sig till tävling och bemöter motståndare och domare påverkar vad spelare lär sig, vilka värden och normer som blir viktiga och vilken betydelse tävlingen får i den idrottsliga utbildningen. Aktuell forskning om vuxnas påverkan inom ungas lagidrottande och tävling behandlas tillsammans med konkreta exempel på hur spelare och domare upplever ledares och föräldrars påverkan under match.

Boken hjälper vuxna att lära känna och utforma sin påverkan. Bland annat presenteras Matchens pedagogik, en modell för att förstå och göra matchen till en del av den idrottsliga utbildningen med barnets rättigheter som grund.

Boken ger värdefull pedagogisk kunskap och vänder sig till ledare, föräldrar, domare och idrottsutbildare inom lagidrott för barn och ungdomar. Boken lämpar sig även som kurslitteratur för sportmanagers, tränare och idrottslärare.


ERIK ANDERSSON är docent i pedagogik vid
Örebro universitet, legitimerad lärare samt UEFA A-licensierad fotbollstränare med flera års erfarenhet av föreningsutveckling, tränar-utbildning och tränarskap inom barn-, ungdoms- och seniorfotboll för både
flickor och pojkar.


⤵️  Ladda ner innehållsförteckningen och inledningskapitlet ⤵️


Det finns ett utarbetat studiematerial till Tävla tillsammans tillgängligt här: https://tinyurl.com/d8h37t5e


Erik Andersson
Tävla tillsammans
Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 37
202 sidor | November 2020
Formal 145×218 mm | Hft
Omslag Petter Damré
ISBN 978-91-85645-30-5


Beställ boken från din lokale bokhandlare eller från Bokus.se. Eller från förlaget, bokbox@infografen.com