Idrottens akademisering: Kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning av Joakim Åkesson

Joakim Åkessons Idrottens akademisering handlar om hur idrotten kommit att utgöra ett vetenskapligt forsknings- och kunskapsområde, det vill säga om hur idrottens akademiserats. Närmare bestämt behandlas hur samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning och akademiska idrottsutbildningar utvecklats i Sverige sedan tidigt 1970–tal.
Särskild uppmärksamhet riktas mot idrottsforskningens kunskapsproduktion och idrottsutbildningarnas kunskapsförmedling, samt relationen dem emellan. Forskningens relation till utbildningarna belyses bland annat från kunskapssociologiska, institutionella och allmänna samhällsteoretiska perspektiv.

Frågor som behandlas är bland annat: Vilken sammansättning har kunskapen som produceras och förmedlas genom idrottsforskning och idrottsutbildning? I vilka sammanhang produceras och förmedlas kunskapen och vilken betydelse har sammanhangen för kunskapens konstitution? Vilken relation har forskningen till utbildningen? Hur kan kunskapens sammansättning, samt relationen mellan idrottsforskning och idrottsutbildning, förstås utifrån samhällsteoretiska perspektiv?

JOAKIM ÅKESSON är FD och universitetslektor i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö. Detta är hans licentiatuppsats.

Klicka här för att ladda ner innehållsförteckning och inledning gratis.


Joakim Åkesson
Idrottens akademisering: Kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning
Bokförlaget idrottsforum.org
221 sidor | Oktober 2010
Format 210×297 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsbild Archimedes av Domenico Fetti, 1620. Collage av Joakin Åkesson
ISBN 978-91-85645-09-1


SLUTSÅLD!