Arkiv: 15 oktober, 2006

Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg av Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann & Jan Thavenius (red)

Detta är en vänbok till Olle Holmberg, chef för Lärarutbildningen i Malmö från 1998 till 2006. Det har varit händelserika år och Olle har varit en person med stark vilja att utveckla och förändra.

När Olle tillträdde sin tjänst fick han ta itu med att förbereda den nya lärarutbildning som kom att starta 2001. Det innebar ett intensivt arbete där alla engagerades. Vägledande för arbetet blev bland annat ett fördjupat samarbete med skolan och en förnyelse av innehållet. Till förändringarna hörde också en stor omorganisation av hela lärarutbildningen. I sin roll som chef för lärarutbildningen har Olle utvecklat en fördjupad dialog med skolans företrädare kring skolutveckling. Han var med i bildandet av det Regionala utvecklingsrådet. Något av det som Olle sett som mest angeläget för skolan och lärarutbildningen har varit att man söker sig samman för att stödja och utmana varandra i en dialog som utmärks av förtroende.

Under sitt yrkesliv har Olle samarbetat med ett stort antal personer och i en mängd olika frågor. I denna bok är det några av hans vänner som diskuterar en del av dessa frågor. Då visar sig ytterligare en sida av hans intressevärld – nämligen idrottens.


Suzanne Jacobsson, Göran Levin, Aage Radmann
& Jan Thavenius 
(red)
Olé! En bok om lärarutbildning och lite annat. Till Olle Holmberg
207 sidor | Oktober 2006
Format 145×218 mm | Inb
Omslag Jan Thavenius & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-36-8


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner av Jan Petersson

I dagens debatt kring den offentliga sektorn uttalas ofta behovet av att på ett medvetet sätt prioritera mellan insatser när resurserna inte räcker till. Det gäller också i hög grad socialtjänsten – dess inriktning och innehåll.

I sin nya bok undersöker Jan Petersson hur prioriteringar inom den kommunala socialtjänsten tar form i åtta kommuner, med äldreomsorgen i fokus. Bilden som tonar fram är komplex och formas primärt av relationen mellan staten och kommunerna och mellan politiker och tjänstemän i de specifika kommunerna, samt av medborgarnas lokala opinionsyttringar.

Författaren driver tesen att vi bevittnar en process där prioriteringar inom den kommunala välfärdspolitiken i allt mindre grad är ideologiskt betingade, och istället får en alltmer administrativ framtoning.

JAN PETERSSON är professor i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar. Hans forskningsområde är socialpolitik med internationella utblickar. Denna bok är en slutredovisning av ett forskningsprojekt finansierat av FAS.


Jan Petersson
Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner
244 sidor | Oktober 2006
Kalmar Studies in Sociology and Social Work | One
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson

ISBN 978-91-86980-35-1


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.