Arkiv: 15 oktober, 2001

Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan av Stina Hall

Vad innebär egentligen ett bra bemötande i det offentliga mötet, dvs i mötet mellan medborgare och tjänsteman? Kan det goda bemötandet öka allmänhetens tilltro gentemot förvaltningen? Kan ett gott bemötande ses som en form av etisk dygd? I den här boken behandlas dessa frågor med försäkringskassans aktörer, handläggare och försäkrade, i fokus. Flera olika handläggare och försäkrade har fått berätta om sina upplevelser och känslor efter ett möte. Handläggarnas egna resonemang kring hur man som offentlig tjänsteman bör bete sig – deras etiska normer – åskådliggörs och problematiseras. För analysen av relationen mellan tilltro och bemötande används teorier om legitimitet och närbyråkrater.

STINA HALL heter numera Stina Melander och är universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hemsida.


Stina Hall
Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan
124 sidor | Oktober 2001
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym X
Format 145×218 mm
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsfoto Julia Margaret Cameron ”The Mountain Nymph, Sweet Liberty” (1866, beskuren)
ISBN 978-91-86980-26-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy by Lena Halldenius

Liberty is a contested concept, and different interpretations of it, and of its value, abound. This book argues for an interpretation of liberty that focuses on symmetrical relations of power and influence, rather than separate instances of action. Enjoying liberty requires that one is not subordinated. “Liberty as non-domination” has recently been advocated by republicans. Here it is employed in a different context, in a discussion with three interrelated themes: To establish non-domination as a radical and feminist, but not republican, interpretation of liberty; to argue that non-domination can function as an independent criterion of political legitimacy; and that the egalitarian aspect of non-domination includes equality of socioeconomic goods. The systematic discussion is preceded by an analysis of how the concept of liberty has been used in the history of political thought, exemplified by Kant, Locke, Mill and Wollstonecraft.

LENA HALLDENIUS is Professor of Human Rights, Lund University. This is her doctoral dissertation in philosophy. Her latest book is Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom (Pickering and Chatto 2015)


Lena Halldenius
Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy
304 pages | January 2001
Format 151×228 mm | Pb
Cover design Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-25-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.