Arkiv: 2 augusti, 1993

Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning av Sven-Erik Olsson

Åtminstone fram till slutet av 1980-talet gick utvecklingen på lagstiftningens område mot ökad jämställdhet och därmed ökad jämlikhet i samhället. Denna utveckling är i den vetenskapliga debatten och i folkmun intimt knuten till välfärdssamhället. Ett viktigt tema i denna bok är hur havandeskapspenningen är förbunden med denna utveckling. Detta angrips genom en studie av lagstiftningsprocess och tilllämpning.

Viktiga frågor i boken är hur lagstiftare, försäkringskassor, arbetsgivare och kvinnor bedömer påfrestningar i arbetet, vilka kvinnor som söker respektive beviljas havandeskapspenning, om försäkringskassorna tar hänsyn till individuella faktorer som påverkar kvinnans möjlighet att fortsätta arbeta under hela graviditeten, samt om mäns och kvinnors värderingar av påfrestningar i arbetet skiljer sig åt. Finns det ett begränsande patriarkat? Hur ser det ut? Hur går försäkringskassorna till väga när de fattar beslut?

SVEN-ERIK OLSSON är numera universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad. Kvinnor i arbete och reproduktion är hans doktorsavhandling i rättssociologi från Lunds universitet.


Sven-Eriks Olsson
Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning
234 sidor | Augusti 1993
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym IV
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-13-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Dansföreställningar: Dansestetiska problem i historisk belysning och speglade i två dansverk av Cecilia Olsson

Den västerländska scendansen har med jämna mellanrum blivit föremål för diskussion. I fokus står frågan om dans är en dramatisk eller en visuell konstart – ett uttryck för mänskliga känslor eller en händelse i nuet utan krav på att föreställa eller representera.

På grundval av en exposé över det som historiskt upp­fattats som essentiellt för såväl skapandet som förståelsen av scendans, utvecklar författarinnan en svensk terminologi och en modell för analys av dansverk. Modellen prövas i analyser av två dansverk av George Balanchine och Antony Tud­or, två av 1900-talets mest inflytelserika koreografer.

Som en röd tråd genom boken löper frågan ”vad är dans?” Ur skilda perspektiv problematiseras och fördjupas spörsmålen om dansens natur och egenart; något entydigt svar på frågan ges inte, och är inte heller vare sig möjligt eller önskvärt.


Cecilia Olsson
Dansföreställningar: Dansestetiska problem i historisk belysning och speglade i två dansverk
353 sidor | Mars 1993
Format 165×240 mm | Hft, ill.
Omslag Bengt Rooke
ISBN 978-91-86980-12-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.