Arbete och sjukdom: Sjukfrånvaromönster i Lund och Helsingborg av Antoinette Hetzler & Kjell E. Eriksson

Vilket samband finns mellan ersatt sjukfrånvaro och arbete, arbetsmiljö och arbetets organisering? I vilken utsträckning kan Försäkringskassan påverka sjukfrånvaron genom olika insatser i omedelbar anslutning till arbetssituationen. Dessa frågeställningar diskuteras i denna bok av två rättssociologiska forskare från Lund. Utgångspunkten […]

Continue reading »